top of page

KESABARAN HANA

 

I Samuel 1:1-8, I Samuel 1: 9-28

1 Ada seorang laki-laki dari Ramataim-Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. 2 Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. 3 Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. 4 Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. 5 Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 6 Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. 7 Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 8 Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: “Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari pada sepuluh anak laki-laki?” 9 Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, 10 dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. 11 Kemudian bernazarlah ia, katanya: “Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.” 12 Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu; 13 dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14 Lalu kata Eli kepadanya: “Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada mabukmu.” 15 Tetapi Hana menjawab: “Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 16 Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila; sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama.” 17 Jawab Eli: “Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari pada-Nya.” 18 Sesudah itu berkatalah perempuan itu: “Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari padamu.” Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19 Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapanTuhan; kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinya, Tuhan ingat kepadanya. 20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya: “Aku telah memintanya dari pada Tuhan.” 21 Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. 22 Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya: “Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya.” 23 Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya: “Perbuatlah apa yang kaupandang baik; tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, Tuhan kiranya menepati janji-Nya.”Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. 24 Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 25 Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli; 26 lalu kata perempuan itu: “Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. 27 Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku, apa yang kuminta dari pada-Nya. 28 Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan; seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan.” Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.

 

Hana memiliki nasib yang sama dengan Sara, istri Abraham, dan Rahel, istri Yakub. Mereka sama-sama susah mengandung dan kerap dihina. Tapi Hana memiliki karakter yang berbeda dengan Sara dan Rahel, yaitu lebih sabar.

Hana tak mengadukan sikap Penina, istri pertama Elkana, suaminya, yang kerap menyakiti hatinya (ayat 8). Dia lebih memilih mencurahkan kesedihan hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa sambil menangis di bait suci (ayat 10), mengulang-ulang doanya (ayat 12), dan berdoa sangat lama (ayat 16). Sikap Hana tersebut, berbeda dengan karakter Sara dan Rahel yang tidak sabar menanti keturunan, kerap mengadu kepada suami, bahkan menawarkan istri pengganti kepada suami mereka untuk mendapatkan keturunan. (bandingkan dengan Kejadian 16:2-3, Kejadian 21:10, Kejadian 30:1). Kesabaran Hana membuahkan hasil. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga ia melahirkan Samuel. Meskipun sangat menyayangi putranya, Hana tak melupakan nazar atau janjinya kepada Tuhan. Tepat ketika Samuel berhenti menyusu, Hana mengantarnya ke bait suci di Silo, dan menyerahkannya kepada Imam Eli untuk melayani pekerjaan di rumah Tuhan. Sikap Hana yang sabar, tidak membalas penghinaan terhadap dirinya, mengadu atau mencurahkan isi hati kepada Tuhan, dan menepati janji, menunjukkan karakter pribadinya yang rendah hati. Karakter inilah yang membuat keinginan hatinya dikabulkan Tuhan.

Sobat Teruna, di zaman yang serba instan ini, kita cenderung menggampangkan proses dan kerap memilih jalan pintas untuk mencapai keinginan hati, lalu mudah putus asa ketika tak kunjung mendapatkan yang diinginkan. Tapi lewat sosok Hana, kita diajarkan untuk bersabar dan tetap berharap pada Tuhan, meskipun apa yang kita inginkan seolah mustahil. Yakinlah Tuhan akan menjawab doa kita, jika kita sungguh-sungguh berharap pada-Nya.

 

Berdoalah agar firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan Sobat Teruna :

Ya Allah yang Mahasempurna, karuniakanlah aku kerendahan hati seperti Hana, agar aku memiliki kesabaran dan tak memilih jalan pintas dalam menanti jawaban Tuhan atas doaku.

 

bottom of page