top of page

BERDOA UNTUK ORANG LAIN


 

1 Timotius 2 : 1-4

1 Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, 2 untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

 

Kemarin kita membaca bahwa ketika umat Tuhan berdoa mohon keselamatan, Allah mendengar. Di saat itu, umat memohon bagi keselamatan diri mereka dari hukuman Tuhan dan penyakit yang mematikan. Selain menaikkan permohonan untuk diri sendiri, kita juga diminta untuk mendoakan orang lain. Itulah yang dinasihatkan rasul Paulus dalam bacaan kita. Doa ini mencakup doa permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk raja-raja dan para pembesar. Artinya kita harus mendoakan para pemimpin kita dan orang-orang yang mempunyai posisi penting, baik yang di pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat dan para penegak hukum. Mengapa kita mesti mendoakan para pemimpin dan orang-orang penting? Ayat 2b mengatakan, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya, mendoakan para pemimpin membawa kebaikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Paling tidak kita dapat beribadah dan mempraktikkan iman percaya kita dengan baik tanpa dihalangi.

Mendoakan orang lain dan pemimpin patut orang Kristen lakukan karena itu yang benar untuk dilakukan dan berkenan kepada Allah (ayat 3). Selain itu, Allah menghendaki supaya semua orang selamat dan mengenal kebenaran (ayat 4). Dengan mendoakan orang lain, kita digerakkan untuk berusaha mewujudkan apa yang kita doakan. Kita berbeban orang lain hidup dalam keselamatan dan dalam kebenaran. Selain berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain juga merupakan tanggung jawab anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak-Nya, jangan lupa untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi keselamatan orang lain supaya banyak orang hidup dalam kebenaran. Kita pun memperkenankan Tuhan ketika melakukannya.

 

Berdoalah agar firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan Sobat Teruna :

Tuhan Yesus, tolong aku untuk bisa melakukan perintah-Mu berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran

 

bottom of page